Dataset any de construcció mitjà dels edificis per secció censal (Barcelona)

2020-12-01
1 min read
R